Ubezpieczenia CARGO

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie cargo przeznaczone jest dla:

  • przedsiębiorców – producentów i handlowców (eksporterów i importerów),
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi.

Ubezpieczenie cargo może pokryć koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. Umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów wykonywanych podczas jej trwania.

Podczas doboru ubezpieczenia cargo warto sprawdzić:

  • zakres ochrony,
  • sumę ubezpieczenia,
  • wyłączenia od odpowiedzialności,
  • terminy zgłoszeń i możliwości odstąpienia od umowy,
  • czy ubezpieczeniem objęty jest również czas załadunku lub rozładunku,
  • czy zakres obejmuje szkody wskutek zdarzeń losowych, takich jak np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna, osuwanie się ziemi.

Zakres rozszerzony może również objąć szkody na skutek kradzieży mienia (wraz ze środkiem transportu) i kradzieży z włamaniem.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!