Ubezpieczenie DOMU W BUDOWIE

Budowa definicja - prowadzone zgodnie z wymogami prawa budowlanego prace budowlane polegające na wznoszeniu domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego lub obiektu małej architektury, a także ich przebudowa, remont, nadbudowa, modernizacja lub rozbudowa.

Uwzględniając definicję budowy mamy do czynienia z dwoma rodzajami nieruchomości będących w trakcie budowy :

• Dom budowany od podstaw [ wznoszenie budynku ]
• Dom istniejący podlegający przebudowie [ modernizacja, nadbudowa, remont ]

Zakres ochrony ubezpieczeniowej domu w tracie budowy będzie zależał od stanu prac budowlanych oraz zastosowanych zabezpieczeń przede wszystkim w zakresie zalania i kradzieży.

W przypadku gdy istniejący dom rozbudowujemy lub remontujemy to taką nieruchomość traktujemy jako „ w budowie " i zobowiązani jesteśmy do jej ubezpieczenia jako Dom w budowie a nie jako standardowe Ubezpieczenie Domu.

Jeśli jednak posiadamy standardową polisę Ubezpieczenia Domu a rozpoczęliśmy budowę, to taki fakt należy bezwzględnie zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu. Brak stosownej informacji może prowadzić do braku odpowiedzialności ubezpieczyciela. W takich sytuacjach część towarzystw ubezpieczeniowych rozwiąże dotychczasową polisę Ubezpieczenia Domu i dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony a w jej miejsce zaproponuje zawarcie ubezpieczenia Domu w Budowie. Część ubezpieczycieli wprowadzi na dotychczasowej polisie Ubezpieczenia Domu stosowną adnotację np. w postaci aneksu do polisy, że dom jest w trakcie budowy a zakres ochrony ubezpieczeniowej ulega ograniczeniu odpowiednio do zmiany statusu przedmiotu ubezpieczenia z Dom na Dom w budowie.

Mamy do czynienia również z sytuacją odwrotną kiedy nieruchomość jest ubezpieczona jako Dom w budowie a budowa się zakończyła. Wtedy należy :

• rozwiązać aktualną polisę Dom w budowie – towarzystwo rozliczy ubezpieczenie i dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres
• zawrzeć standardowe Ubezpieczenia Domu.

Zdarzenia losowe wchodzące w zakres ubezpieczenia domu w budowie to m.in.:

pożar,
silny wiatr/ huragan ,
grad,
osunięcie się ziemi,
trzęsienie ziemi,
wybuch
zalanie [ pod warunkiem że dom posiada zadaszenie i zamknięte otwory okienne i drzwiowe ]

Na ostatnim etapie budowy po wstawieniu okien i drzwi zewnętrznych, poza zdarzeniami losowymi jak wyżej, istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie od kradzieży z włamaniem. Na tym etapie budowy ubezpieczone mogą zostać już materiały budowlane, maszyny i narzędzia pozostawiane na terenie nieruchomości.

Sposób ubezpieczenia domu w budowie w każdym towarzystwie może się różnić dlatego zawsze warto się w tym temacie skonsultować.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą w jakim zakresie Wasz dom jest chroniony.