Ubezpieczenie DOMU

 

Ubezpieczenie DOMU

Ryzyka ubezpieczeniowe, które można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia domu w podziale na rodzaj mienia :
• Mury [ konstrukcja domu ] ubezpieczamy od zdarzeń losowych
• Stałe elementy domu ubezpieczamy od zdarzeń losod zdarzeń losowych i/lub od kradzieży
• Architekturę ogrodową ubezpieczamy od zdarzeń losowych i/lub od kradzieży
Szczegółowe definicje poszczególnych rodzajów mienia, które można ubezpieczyć opisane są zawsze w OWU [ Ogólne Warunki Ubezpieczenia ] poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.
Cena za ubezpieczenie domu wynika bezpośrednio z polityki cenowej danego Zakładu ubezpieczeń.
Zależy m.in. od powierzchni oraz konstrukcji domu : murowana, drewniana, mieszana. Ubezpieczenie domów drewnianych często wymaga specjalnej zgody towarzystwa ubezpieczeniowego.
Istotnym czynnikiem cenowym przy ubezpieczeniu domu jest również tzw. strefa powodziowa określająca ryzyko zalania danego terenu w skutek powodzi – strefa powodziowa tworzona jest na podstawie kodów pocztowych i odpowiadających im terenom zalewowym.

W przypadku ryzyka kradzieżowego wpływ na cenę mają rodzaje zastosowanych zabezpieczeń domu np. użyte w drzwiach zamki wielozastawkowe, rolety / szyby antywłamaniowe, alarm stacjonarny, alarm z powiadomieniem agencji ochrony mienia.

Zwyczajowo ryzyka kradzieżowe są „droższe" od ryzyk z grupy zdarzeń losowych.

W przypadku ryzyk kradzieżowych każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa tzw. minimalne wymogi antykradzieżowe czyli jakie zabezpieczenia muszą być bezwzględnie spełnione aby zaistniała odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Przy zakupie ubezpieczenia domu zawsze należy zapoznać się z OWU oferowanymi przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Porównując ubezpieczenia domu w różnych towarzystwach kierujemy się w pierwszej kolejności zakresem ochrony oraz włączeniami odpowiedzialności poszczególnych ubezpieczycieli a dopiero później ceną.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą w jakim zakresie Wasz dom jest chroniony.