Ubezpieczenie FIRMOWE

Ubezpieczenia firmowe to zbiór różnego rodzaju ubezpieczeń dedykowanych podmiotom gospodarczym. Ubezpieczenia Firmowe chronią przedsiębiorstwo, jego pracowników, osoby i mienie osób trzecich przed finansowymi skutkami zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Przedmiotem ubezpieczeń firmowych w zależności od jego rodzaju jest :

Mienie firmy [ chroniony jest majątek firmowy ]
Budynki, budowle, lokale, wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze, pojazdy mechaniczne, mienie firmowe w transporcie
Pracownicy firmy [ chroniony jest pracownik i jego rodzina ]

 • Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wykonywanego zawodu [ spowodowanie czystej straty finansowej u osób trzecich ]
 • Ubezpieczenie podróżne [ wyjazdy służbowe ]
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków NNW [ wypadki w pracy ]
 • Ubezpieczenie na życie w formie grupowej [ ochrona pracownika i rodziny ]
 • Ubezpieczenie zdrowotne [ ochrona pracownika i rodziny ]

Odpowiedzialność Cywilna firmy [ chronione są osoby trzecie oraz ich mienie ]

 • Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Odpowiedzialność Cywilna z tytułu posiadania i użytkowania mienia.

Wykupując ubezpieczenie OC, na jednej polisie określona jest odpowiedzialność cywilna zarówno w stosunku do prowadzonej działalności jak i posiadanego mienia. W szczególnych przypadkach możliwość wykupienia ubezpieczenia OC może być ograniczona wyłącznie do OC z tytułu posiadania i użytkowania mienia [ np. nieruchomości – OC NAJEMCY ]. Ma to miejsce w sytuacji gdy rodzaj prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej jest wyłączony z taryfikacji przez zakład ubezpieczeń. Każde towarzystwo ocenia ryzyko ubezpieczeniowe indywidualnie i ma prawo odmówić ubezpieczenia OC dla wybranej działalności gospodarczej.
W ubezpieczeniu OC DZIAŁALNOŚCI istnieją dedykowane produkty dla konkretnych działalności gospodarczych. W szczególności dotyczy to branży transportowej, dla której przygotowano dedykowane ubezpieczenia OC w postaci OC przewoźnika drogowego krajowego, OC przewoźnika drogowego międzynarodowego oraz OC spedytora.
Transakcje handlowe firmy [ Ochrona należności handlowych ]

Uwzględniając powyższe przedmioty ubezpieczenia do najbardziej powszechnych ubezpieczeń firmowych zaliczają się :
Ubezpieczenie Mienia Firmy

 • Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych [ OC,AC, NNW, Szyby, ASSISTANCE, ZK ]
 • Ubezpieczenie mienia firmowego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia firmowego od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie mienia ALL RISK
 • Ubezpieczenie Elektroniki ALL RISK
 • Ubezpieczenie CARGO - inaczej nazywane ubezpieczeniem ładunków w transporcie.
 •  Ubezpieczenie Podróży służbowych dla pracowników firmy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowania mienia OC DZIAŁALNOŚCI
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego Krajowego OCPDK
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego Międzynarodowego OCPDM
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora OCS
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanego Zawodu OCZ

Transakcje handlowe firmy

 • Ubezpieczenie Finansowe – Gwarancja Finansowa

Ubezpieczenie Życia i zdrowia pracowników

 • Grupowe Ubezpieczenie na Życie
 • Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne
 • Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW

Poszczególne w/w rodzaje ubezpieczeń firmowych ich zakres ochrony, zasady wypłaty odszkodowania oraz inne szczególne postanowienia zawierają OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. OWU dla tego samego rodzaju ubezpieczeń w różnych towarzystwach nie są identyczne. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne OWU do każdego rodzaju i przedmiotu ubezpieczenia. OWU stanowią integralną część z umową ubezpieczenia polisą ]. Różnią się zakresem ochrony, przyjętymi definicjami, zasadami wypłaty odszkodowania i innymi szczególnymi zapisami.

Każdemu rodzajowi ubezpieczeń firmowych poświeciliśmy odrębny panel. Zapraszamy do lektury.
Mając na uwadze powyższe, przed zawarciem ubezpieczenia, zawsze warto się skonsultować

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami