Floty

W ramach zawartego ubezpieczenia floty pojazdy mogą być ubezpieczone zbiorczo. Polisa może obejmować samo ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego lub być rozszerzona o dodatkowe ryzyka, które wchodzą w skład pakietu:

 • zielona karta,
 • autocasco,
 • NNW,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie szyb itp.,
 • ochrona prawna.

 


 

Na wysokość ceny ubezpieczenia flotowego mają wpływ: liczba oraz stan (rodzaj i wiek) posiadanych pojazdów, dotychczasowa szkodowość klienta, liczba wypłaconych wcześniej świadczeń.
Dodatkowe korzyści z tytułu ubezpieczenia flotowego:

 • zakres ochrony dostosowywany do potrzeb klienta,
 • uproszczona procedura likwidacji szkód,
 • brak utraty zniżek po szkodzie w pojeździe,
 • różne warianty likwidacji szkód,
 • prosta procedura zawierania umów ubezpieczenia.

 

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!