Floty

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie floty jest dedykowane tym firmom, które posiadają co najmniej kilka pojazdów, niezależnie od ich rodzaju: ‒ samochodów osobowych czy ciężarowych ‒ wraz z ich wyposażeniem. Mała flota może obejmować nawet od 1 do 10 pojazdów, natomiast standardowo ponad 10 pojazdów. W ramach zawartego ubezpieczenia floty pojazdy mogą być ubezpieczone zbiorczo. Polisa może obejmować samo ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego lub być rozszerzona o dodatkowe ryzyka, które wchodzą w skład pakietu:

  • zielona karta,
  • autocasco,
  • NNW,
  • ubezpieczenie assistance,
  • ubezpieczenie szyb itp.,
  • ochrona prawna.

Na wysokość ceny ubezpieczenia flotowego mają wpływ: liczba oraz stan (rodzaj i wiek) posiadanych pojazdów, dotychczasowa szkodowość klienta, liczba wypłaconych wcześniej świadczeń.

Dodatkowe korzyści z tytułu ubezpieczenia flotowego:

  • zakres ochrony dostosowywany do potrzeby klienta,
  • uproszczona procedura likwidacji szkód,
  • brak utraty zniżek po szkodzie w pojeździe,
  • różne warianty likwidacji szkód,
  • prosta procedura zawierania umów ubezpieczenia. 

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!