Ubezpieczenie GRUPOWE NNW

Grupowe ubezpieczenie NNW
NNW to rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia tzw. OWU.

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie NNW dedykowane określonej zbiorowości np. pracownikom firmy. Oznacza to, że jedną polisą możemy ubezpieczyć wszystkich pracowników firmy.

Zakres podstawowy ubezpieczenia NNW dotyczy śmierci ubezpieczonego oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ochronę w ramach NNW można rozszerzyć, wybierając dodatkowe ryzyka, za które otrzymamy świadczenie pieniężne jak : śmierć dziecka lub współmałżonka, pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne czasową niezdolność do pracy pokrycie kosztów leczenia.

Zakres ubezpieczenia NNW pomiędzy towarzystwami różni się dlatego zawsze warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli. W każdym OWU NNW danego towarzystwa znajdują się szczegółowe tabele z zakresem ubezpieczenia oraz wariantami ubezpieczenia. Dodatkowo każde OWU zawiera tabele z podziałem na grupy ryzyka – dotyczy to wykonywanego zawodu lub uprawianej dyscypliny sportu. Mając przed sobą wspomniane wyżej tabele możemy sami wybrać jakie NNW będzie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

Cena ubezpieczenia zależy od polityki cenowej danego ubezpieczyciela oraz od wybranego wariantu i zakresu ochrony.

Przy wyborze NNW należy kierować się zawsze w pierwszej kolejności zakresem ochrony czyli za co otrzymamy świadczenie pieniężne a dopiero później ceną ubezpieczenia. Ponadto należy zapoznać się z włączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdującymi się w OWU.

Wypłata świadczenia dla ubezpieczonego następuje na podstawie przedłożonych dokumentów takich jak : pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia powypadkowego, dokumentacja medyczna sprzed wypadku , oryginalne rachunki, oryginalne dowody opłat za udzieloną pomoc lekarską oraz zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe umożliwiające identyfikację osoby poddanej leczeniu

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.