Indywidualne Ubezpieczenie na życie

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Indywidualne ubezpieczenie na życie zapewni ochronę nam oraz naszym bliskim. Może zagwarantować naszemu dziecku bezpieczeństwo finansowe w starcie w dorosłość i wsparcie, gdy nas zabraknie. Ubezpieczenie ochroni nas również ochronę w wypadku choroby lub kosztownej rehabilitacji.

 Aby dobrze się ubezpieczyć, warto sprawdzić, czy ubezpieczenie zawiera:

  • odpowiedni zakres,
  • odpowiednią ochronę, np.: na całe życie, terminową, posagu,¬ na życie i dożycie, inwestycyjną,
  • termin zawarcia polisy (bezterminowy czy na czas określony),
  • limit wieku,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • zrozumiałe definicje klauzul wyłączeń od odpowiedzialności,
  • dodatkowe opcje, które rozszerzają polisę na życie (¬podniesienie wysokości odszkodowania, ochronę na wypadek trwałego kalectwa, ¬ zapłatę składki przez ubezpieczyciela, jeżeli na skutek trwałego inwalidztwa nie będziemy w stanie podjąć pracy, ubezpieczenie od zachorowania na nowotwór, udar mózgu, zawał serca i inne choroby (ujęte w OWU), zapłatę za pobyt w szpitalu.

 Na wysokość składki ubezpieczenia na życie wpływają takie czynniki, jak:

  • suma ubezpieczenia,
  • wiek osoby ubezpieczonej,
  • płeć,
  • wykonywany zawód,
  • aktualny stan zdrowia.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!