Ubezpieczenie MIESZKANIA

Mieszkanie – pomieszczenie lub grupa pomieszczeń z murami i lokalami przynależnymi wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku wielomieszkaniowego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludzi.

Co można ubezpieczyć i od czego w ramach ubezpieczenia mieszkania

• Mury - ubezpieczenie od zdarzeń losowych
• Stałe elementy mieszkania - ubezpieczenie od zdarzeń losowych i/lub od kradzieży
• Mienie ruchome w mieszkaniu - ubezpieczenie od zdarzeń losowych i/lub od kradzieży
• Mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych - ubezpieczenie od zdarzeń losowych i/lub od kradzieży


Pomieszczenia przynależne – pomieszczenia przynależące do mieszkania, które mogą stanowić przedmiot odrębnej własności i być użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie np. piwnica.


Mienie ruchome to mienie należące do Ubezpieczonego lub jego bliskich wspólnie zamieszkujących mieszkanie, na które składają się przede wszystkim :

• Wszelkie urządzenia ruchome [ nie zamontowane na stałe ]
• przedmioty osobistego użytku ,
• zapasy gospodarstwa domowego,
• odzież,
• meble wszelkiego rodzaju z wyłączeniem wbudowanych na stałe,
• sprzęt audiowizualny, fotograficzny elektroniczny i.t.p.
• instrumenty muzyczne,
• sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny
• pozostałe przedmioty ruchome,
• wartości pieniężne

Stałe elementy mieszkania – elementy zamontowane lub wbudowane w mieszkaniu w sposób trwały uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi. Do stałych elementów zaliczamy przede wszystkim :

• meble wbudowane,
• urządzenia gospodarstwa domowego zamontowane na stałe
• elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, piece i kominki, schody,
• okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami),
• parapety wewnętrzne,
• instalacje np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, grzewcza,
• elementy dekoracyjne np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny ścian, wykładziny podłogowe
• zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje, markizy i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej.

Cena za ubezpieczenie mieszkania wynika bezpośrednio z polityki cenowej danego Zakładu ubezpieczeń i zależy m.in. od powierzchni mieszkania, kondygnacji czy zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w przypadku ubezpieczenia od kradzieży.


Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą w jakim zakresie Wasz dom jest chroniony.