Na narty

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Przed wyjazdem na narty na pewno warto dobrze się ubezpieczyć. Optymalna będzie polisa turystyczna, obejmująca zakresem narciarstwo czy snowboard. Polisa ubezpieczeniowa dla uprawiających ten sport za granicą powinna mieć znacznie szerszy zakres ubezpieczenia niż dla tych jeżdżących na nartach w kraju.

Ubezpieczenie na narty powinno zawierać:

  • pokrycie kosztów leczenia za granicą, w tym koszty akcji ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym), które chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim,
  • assistance – konsultanci Centrum Alarmowego ubezpieczyciela zorganizują, np. wizytę u lekarza, transport medyczny, udzielą informacji w przypadku problemów w podróży,
  • ubezpieczenie bagażu lub/i sprzętu sportowego od kradzieży czy zniszczenia,
  • zrozumiałe definicje pojęć w OWU. 

Popularnością cieszy się również Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), uprawniająca do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego kraju na takich samych zasadach jak jego mieszkańcy oraz umożliwiająca dostęp do publicznej służby zdrowia. Kartę można otrzymać po zgłoszeniu się do NFZ, lecz pod warunkiem posiadania ubezpieczenia w NFZ (wraz z członkami rodziny ubezpieczonego).

Zalety:

  • nie ma wyznaczonych limitów na pokrycie kosztów leczenia,
  • działa niezależnie od przyczyny powstania powodu jej leczenia,
  • jest bezpłatna.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokryje:

  • kosztów akcji poszukiwawczej i ratownictwa górskiego (w razie zaginięcia lub wypadku na stoku),
  • opłat za leczenie w prywatnych przychodniach (nierzadko tylko takie mają do dyspozycji poszkodowani w ośrodkach narciarskich),
  • kosztów odszkodowania dla osób trzecich, gdy spowodujemy wypadek na stoku,
  • kosztów odszkodowania za złamania, skręcenia i inne uszczerbki na zdrowiu,
  • kosztów transportu medycznego do kraju (w razie wypadku zagraniczny szpital leczy pacjenta do momentu, gdy osiągnie stan umożliwiający jego transport do kraju),
  • kosztów leczenia, które są całkowicie lub częściowo odpłatne w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!