NNW Szkolne

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jest skierowane do placówek szkolnych, nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą samodzielnie ubezpieczyć życie i zdrowie dziecka. Wypłata świadczenia następuje:

  • w razie stwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • w wypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości do 100% sumy ubezpieczenia określanej w umowie ubezpieczenia.

Aby dobrze ubezpieczyć swoje dziecko, należy zwrócić uwagę na:

  • sumę ubezpieczenia,
  • zakres świadczeń oraz czy ubezpieczenie obowiązuje przez cały rok (również podczas uprawiania sportu poza szkołą),
  • czy ubezpieczenie obowiązuje w kraju i za granicą,
  • czy ubezpieczenie obejmuje urazy powstałe również na podwórku czy w domu,
  • czy ubezpieczenie zawiera NNW ze świadczeniem medycznym, szpitalnym i rehabilitacyjnym,
  • listę zdarzeń, za które dziecko może otrzymać świadczenie.

W ramach NNW szkolnego można ubezpieczyć m.in.:

  • przedszkolaków i uczniów,
  • studentów,
  • wychowanków domu dziecka, ognisk wychowawczych i innych ośrodków pracy z dziećmi i młodzieżą

W naszej ofercie są również polisy OC i NNW dla nauczycieli, wychowawców, instruktorów i pozostałego personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!