Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków [ NNW ]
NNW to rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia w tzw. OWU.

Każde Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne warunki, na których realizowane jest ubezpieczenie NNW.

NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które można wykupić jako samodzielne, niezależne ubezpieczenie lub jako dodatek do innych rodzajów ubezpieczeń takich jak Ubezpieczenie Domu, Samochodu czy ubezpieczenie podróżne.

Zazwyczaj NNW, w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych, występuje w 2 zakresach tj, ograniczonym i pełnym oraz w 2 lub 3 wariantach ubezpieczenia : podstawowy, rozszerzonym i pełnym [ każde towarzystwo ma swój podział i nazewnictwo ] .
Każdy wariant to mniejszy bądź większy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Zakres ograniczony to odpowiedzialność za wypadki których dozna ubezpieczony w pracy oraz w drodze do i z pracy lub odpowiedzialność za wypadki z tytułu uprawiania dyscypliny sportu oraz w drodze do/z zajęć sportowych

Zakres pełny to to odpowiedzialność za wypadki, których dozna ubezpieczony w życiu prywatnym i podczas określonej w umowie ubezpieczenia pracy zawodowej/uprawiania dyscypliny sportu oraz w drodze do/z pracy/zajęć sportowych.

NNW można wykupić na okres 1 roku lub krótszy w zależności od potrzeby ubezpieczonego.

Popularne ryzyka NNW objęte ochroną w zależności od wariantu to :

stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć, naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowe inwalidów, całkowita niezdolność do pracy, zasiłek dzienny, koszty leczenia NNW w RP, dzienne świadczenie szpitalne, operacja plastyczna, opieka medyczna, rekonwalescencja, rehabilitacja, pomoc psychologa, zawał serca, udar mózgu, choroby tropikalne.

W każdym OWU NNW danego towarzystwa znajdują się szczegółowe tabele z zakresem ubezpieczenia oraz wariantami ubezpieczenia. Dodatkowo każde OWU zawiera tabele z podziałem na grupy ryzyka – dotyczy to wykonywanego zawodu lub uprawianej dyscypliny sportu. Mając przed sobą wspomniane wyżej tabele możemy sami wybrać jakie NNW będzie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

Cena ubezpieczenia zależy od polityki cenowej danego ubezpieczyciela oraz od wybranego wariantu i zakresu ochrony.

Przy wyborze NNW należy kierować się zawsze w pierwszej kolejności zakresem ochrony czyli za co otrzymamy świadczenie pieniężne a dopiero później ceną ubezpieczenia. Ponadto należy zapoznać się z włączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdującymi się w OWU.

Wypłata świadczenia dla ubezpieczonego następuje na podstawie przedłożonych dokumentów takich jak : pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia powypadkowego, dokumentacja medyczna sprzed wypadku , oryginalne rachunki, oryginalne dowody opłat za udzieloną pomoc lekarską oraz zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe umożliwiające identyfikację osoby poddanej leczeniu

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą o zakresie ochrony jaką posiadacie w ramach ubezpieczenia NNW.