Ubezpieczenie OC GRANICZNE

Ubezpieczenie OC graniczne

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie OC graniczne


Minimalny okres ważności ubezpieczenia granicznego przyjęty w państwach należących do Systemu Zielonej Karty to 15 dni.
Polskie ubezpieczenie graniczne zawierane jest na minimum 30 dni

 

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy – ( European Economic Area - EEA) - strefa wolnego handlu zrzeszająca kraje Unii Europejskiej (kraje UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyjątkiem Szwajcarii. Kraje należące do EOG :

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania nie należy do EOG ( Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna )


Ceny Ubezpieczeń Granicznych.

Informacje na temat cen ubezpieczeń granicznych w poszczególnych krajach pochodzą od Biur Narodowych tych państw i dotyczą samochodów osobowych.
Poniższe ceny podane ze strony www Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.