OC w życiu prywatnym

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich rzeczom oraz za następstwa tych szkód. Ochroną mogą zostać objęci także m.in.:

  • osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,
  • osoby, które pomagają ubezpieczonemu w czynnościach życia prywatnego,
  • osoby z polskim obywatelstwem,
  • cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski lub na zamieszkanie na czas oznaczony.

OC w życiu prywatnym chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z:

  • użytkowaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za tzw. szkody zalaniowe, niezależnie od winy ubezpieczonego i członków jego rodziny;
  • z wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkód wyrządzonych przez posiadane zwierzęta czy powstałe wskutek amatorskiego uprawiania sportów (dotyczy także snowboardu i narciarstwa).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód związanych z:

  • prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • wykonywaniem zawodu,
  • pełnieniem służby,
  • sprawowaniem urzędu, funkcjonowaniem w związkach i zrzeszeniach,
  • uprawianiem sportów wyczynowych i powietrznych oraz uczestnictwem w polowaniu.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!