gfdsfsdf

OC zarządcy nieruchomości

W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, HDI, Generali, Gothaer, Proama, PZU, Warta.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.


 

OC zarządcy nieruchomości to ubezpieczenie obowiązkowe, które wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 186). Powinno być zawarte nie później niż w dzień rozpoczęcia wykonywania działalności.

OC zarządcy nieruchomości zawiera:

  • odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za szkody, które powstały w następstwie zaniechania ubezpieczonego,
  • odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za szkody, które powstały w następstwie działań ubezpieczonego,
  • czynności wykonywane wraz z osobami trzecimi, które działają z polecenia ubezpieczonego i znajdują się pod jego nadzorem (oraz działania osób trzecich),
  • zakres obowiązkowy z minimalną sumą gwarancyjną 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

 


Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!