OC zawodowe

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC zawodu chroni w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w wyniku prowadzonej przez nas działalności zawodowej lub z racji wykonywanego zawodu. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych.

Ubezpieczenie OC zawodu jest skierowane do:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i tych, które jej nie prowadzą,
  • jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, lecz które prowadzą działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie OC zawodu powinien mieć:

  • adwokat,
  • architekt,
  • agent ubezpieczeniowy,
  • broker ubezpieczeniowy,
  • biegły rewident,
  • detektyw,
  • dysponent jednostek ratownictwa medycznego,
  • komornik sądowy,
  • księgowy,
  • lekarz,
  • rzeczoznawca majątkowy,
  • radca prawny,
  • notariusz,
  • organizator imprez masowych,
  • inżynier,
  • pośrednik nieruchomości,
  • zakład opieki zdrowotnej,
  • a także powinno je wykupić biuro usług płatniczych.

Ubezpieczenie OC zawodu można rozszerzyć o zakres:

  • szkód będących następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który wystąpił poza terytorium RP,
  • szkód wyrządzonych przez podwykonawców.

 Jeśli nie mamy OC zawodu, możemy ponieść karę finansową, określoną w aktach prawnych dotyczących danego zawodu, i nie zwolni nas to od zawarcia i opłacenia ubezpieczenia.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!