Ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚĆI CYWILNEJ (OC)

Odpowiedzialność cywilna przede wszystkim polega na ponoszeniu konsekwencji działań własnych, w wyniku których powstała szkoda w mieniu lub na osobie względem osób trzecich.
W ubezpieczeniu komunikacyjnym Odpowiedzialność Cywilna dotyczy szkód powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego.
Odpowiedzialność Cywilna przypisana jest do konkretnego pojazdu, a nie do jego właściciela.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) właścicieli pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Standardowa wersja tego ubezpieczenia zapewnia ochronę przez 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy przez zakład ubezpieczeń.
Jeśli klient złoży wypowiedzenie polisy OC przynajmniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony wtedy bieżąca polisa OC nie wznowi się automatycznie a klient będzie miał obowiązek ubezpieczenia się w innym towarzystwie. W takim przypadku jeśli klient zapomni dokonać ubezpieczenia u innego ubezpieczyciela będzie miał przerwę w ubezpieczeniu i narazi się na karę urzędową z tytułu braku OC.

Ochrona w ramach ubezpieczenia OC
Głównym celem ubezpieczenia OC jest zabezpieczenie poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w zdarzeniu drogowym, np. w wypadku lub kolizji. Należy przy tym pamiętać że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni również sprawcę. Dzięki polisie OC sprawca uniknie odpowiedzialności finansowej za spowodowaną szkodę, a poszkodowany nie będzie musiał dochodzić od niego odszkodowania, np. na drodze sądowej – otrzyma je od zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę.
Przykładowo towarzystwo ubezpieczeniowe może pokryć : szkody w pojeździe poszkodowanego, zapewnić auto zastępcze, pokryć koszt lekarstw, rehabilitacji i leczenia poszkodowanego, a także wypłacić odszkodowanie za utracone dochody. Jeśli w wyniku zdarzenia uszkodzony został sprzęt przewożony w pojeździe, poszkodowanemu również należy się odszkodowanie.

Limity odpowiedzialności ubezpieczenia OC - suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna OC to maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Wysokość sumy gwarancyjnej regulują przepisy prawne. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi ona 5 210 000 euro w przypadku szkody na osobie oraz  1 050 000 euro w przypadku szkody majątkowej.

Cena ubezpieczenia OC
Towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczając wysokość składki biorą pod uwagę wiele czynników związanych zarówno z kierowcą, jak i pojazdem. Znaczenie ma wiek właściciela, liczba lat za kierownicą, historia szkodowości, a także miejsce zamieszkania czy stan cywilny.
Każde towarzystwo posiada własną politykę cenową dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia OC warto sprawdzić oferty różnych zakładów ubezpieczeń.

Przydatne informacje

  • Zakup nowego pojazdu

Przy zakupie pojazdu ubezpieczenie OC pojazdu należy najpóźniej wykupić w dniu jego rejestracji. Kary za brak OC są bardzo dotkliwe. Oprócz możliwości otrzymania mandatu podczas kontroli drogowej, UFG sprawdza kierowców zarejestrowanych w bazie i w sytuacji odnotowania braku ważnego ubezpieczenia – nakłada karę. Wysokości kar obowiązujących za brak ważnej polisy OC można sprawdzić na stronie UFG.PL

  • Zakup pojazdu używanego z polisą OC

Każdy nabywca pojazdu może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca trwania umowy. W przypadku kontynuowania polisy zbywcy do końca jej trwania, OC nie przedłuży się na rok następny.
Po zakupie używanego samochodu warto skontaktować się z towarzystwem, które zawarło umowę z poprzednim właścicielem w zakresie OC i sprawdzić czy była opłacona w całości. Jeśli nie to nowy nabywca będzie zobligowany do zapłaty kolejnych rat składek przypadających po dacie zakupu pojazdu.
W przypadku zakupu pojazdu używanego bez ważnej polisy OC postępujemy analogicznie jak przy zakupie nowego auta.

  • Gdzie sprawdzić ważność polisy OC pojazdu?

Ważność ubezpieczenia OC możesz łatwo sprawdzić przez Internet. Do dyspozycji są 2 narzędzia:
Ufg.pl – na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wybierz „Jestem poszkodowany", a następnie „Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku". Podaj numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, wskaż datę zdarzenia i kraj, w którym do niego doszło.
Historiapojazdu.gov.pl – aby zweryfikować OC sprawcy, musisz znać numer rejestracyjny, VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu. Ta usługa może Ci się również przydać w przypadku zakupu auta, gdyż pozwoli Ci ona uzyskać wiele innych ważnych informacji związanych z historią użytkowania samochodu.
Likwidacja szkody z polisy OC
Standardowo szkodę z polisy OC sprawcy możemy zgłosić w towarzystwie, które ją wystawiło. Obecnie na rynku istnieje możliwość zgłoszenia szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela jest to tzw. BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKODY. Wówczas o załatwienie sprawy występujemy do własnego ubezpieczyciela, który już bez naszego udziału rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Ta droga jest możliwa w przypadku drobnych kolizji bez szkód osobowych. W procesie uzyskiwania odszkodowania z OC sprawcy najważniejsze jest rzetelne udokumentowanie szkody.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą w jakim zakresie Wasz pojazd jest chroniony.