Ubezpieczenie PODRÓŻNE


Ubezpieczenie PODRÓŻNE jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zapewnia ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznych na całym świecie w zakresie terytorialnym określonym w umowie ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia ochroną objęte są m.in. organizacja i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania, następstwa choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku, bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą, usługi assistance, w tym transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu.
Koszty leczenia (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych)
• zapewniające pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu ubezpieczonego podczas pobytu za granicą.
• NNW
• zapewniające odszkodowanie w przypadku trwałych następstw urazu lub śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku podczas pobytu za granicą.
Koszt transportu (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych)
• zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju, czy transportu medycznego.
Koszty ratownictwa
• Bagaż
• Odpowiedzialność cywilna
• Koszty przerwania podróży
• Assistance
Każde towarzystwo posiada indywidulanie ustalone zakresy odpowiedzialności, wysokości sum ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń objętych ochroną, od których wypłacane są świadczenia. Szczegółowe zasady na jakich funkcjonuje ubezpieczenie PODRÓŻNE zawarte są w OWU poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.
WAŻNE
Ochrona w ubezpieczeniu podróżnym działa na całym świecie z wyłączeniem terytorium RP [ dla obywatela polskiego ] oraz z wyłączeniem terytorium RP i kraju pochodzenia [ dla obcokrajowca ]
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia podróżnego dla osoby przebywającej za granicą RP. Dla tego typu ubezpieczenia zwyczajowo ustalana jest kilkudniowa karencja w ochronie – szczegóły zawarte są w OWU poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.
Cena ubezpieczenia zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.

WAŻNE 
Ubezpieczenie musi być opłacone przed okresem ochrony wskazanym na umowie ubezpiecznia.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą w jakim zakresie ubezpieczenie będzie Państwa chroniło podczas podróży zagranicznej