Polisy na życie

Rodzina

Indywidualne ubezpieczenie na życie zapewni ochronę nam oraz naszym bliskim. Może zagwarantować naszemu dziecku bezpieczeństwo finansowe w starcie w dorosłość i wsparcie, gdy nas zabraknie. Ubezpieczenie ochroni nas również ochronę w wypadku choroby lub kosztownej rehabilitacji.

 

 


Aby dobrze się ubezpieczyć, warto sprawdzić, czy ubezpieczenie zawiera:

 • odpowiedni zakres,
 • odpowiednią ochronę, np.: na całe życie, terminową, posagu,¬ na życie i dożycie, inwestycyjną,
 • termin zawarcia polisy (bezterminowy czy na czas określony),
 • limit wieku,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • zrozumiałe definicje klauzul wyłączeń od odpowiedzialności,
 • dodatkowe opcje, które rozszerzają polisę na życie (¬podniesienie wysokości odszkodowania, ochronę na wypadek trwałego kalectwa, ¬ zapłatę składki przez ubezpieczyciela, jeżeli na skutek trwałego inwalidztwa nie będziemy w stanie podjąć pracy, ubezpieczenie od zachorowania na nowotwór, udar mózgu, zawał serca i inne choroby (ujęte w OWU), zapłatę za pobyt w szpitalu.

Na wysokość składki ubezpieczenia na życie wpływają takie czynniki, jak:

 • suma ubezpieczenia,
 • wiek osoby ubezpieczonej,
 • płeć,
 • wykonywany zawód,
 • aktualny stan zdrowia.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!