Przerejestrowanie i wyrejestrowanie auta ‒ kara za nieterminowe złożenie wniosku w 2020 r.