Ubezpieczenie AC AUTOCASCO

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje. 

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczenie AC AUTOCASCO
Jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych, takich jak np.: samochód, motocykl, od zdarzeń losowych.

  • Jest zawierane max. na okres 12 miesięcy.
  • Po 12 miesiącach umowa wygasa automatycznie.
  • Chroni pojazd (razem z wyposażeniem) w razie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Aby autocasco było skuteczne, należy sprawdzić zakres otrzymanej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego oraz obowiązki, jakich musimy dopełnić.

Jeśli zdecydujemy się na polisę autocasco, należy sprawdzić:

  • sumę ubezpieczenia,
  • zakres ochrony ubezpieczenia,
  • własny udział,
  • czy autocasco ma w cenie usługę assistance i auto zastępcze,
  • zakres terytorialny.

 AUTOCASCO nie zadziała, gdy:

  • spowodujemy kolizję lub wypadek pojazdem bez ważnego przeglądu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego,
  • bez uzasadnionej przyczyny oddalimy się z miejsca po spowodowaniu kolizji lub wypadku,
  • spowodujemy kolizję bądź wypadek pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  • użyliśmy pojazdu jako narzędzia przestępstwa,
  • gdy zostawimy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który zostanie nam skradziony.

Autocasco przyda się:

  • w wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami czy zwierzętami, gdy jesteśmy sprawcą,
  • gdy ktoś spowoduje szkodę na naszym pojeździe, a ustalenie sprawcy nie będzie możliwe,
  • gdy pojazd zostanie skradziony, jego części lub wyposażenie dodatkowe,
  • w przypadku pożaru lub wybuchu,
  • w przypadku działania zjawisk atmosferycznych, np.: powodzi, gradu, uderzenia pioruna itp.

Jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczenia AC przez zakup dodatkowego pakietu ubezpieczenia ASSISTANCE, które zapewnią kompleksową pomoc, np.: w wyniku awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu.

ASSISTANCE powinno zawierać:

  • holowanie na terenie całego kraju (limity holowania są różne w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego),
  • organizację i pokrycie kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu,
  • organizację i pokrycie kosztów transportu pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii, z miejsca zdarzenia do wskazanego zakładu naprawczego,
  • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
  • pomoc przy wymianie koła,
  • naprawę auta na miejscu (bez holowania),
  • transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania,
  • pomoc prawną na infolinii,
  • organizację zakwaterowania w hotelu,
  • podstawienie pojazdu zastępczego w razie kolizji spowodowanej śliską nawierzchnią,
  • pomoc z rozładowanym akumulatorem.

 ASSISTANCE nie obejmuje:

  • kradzieży pojazdu spowodowanej np. przez zostawienie kluczyków w stacyjce,
  • szkód, które są spowodowane umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa,
  • szkód powstałych w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • szkód, które powstały w związku z ruchem pojazdu, gdy pojazd nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego,
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych.

Warto pamiętać, że wybrany zakres w ramach AC lub ubezpieczenia assistance wpłynie na wysokość składki. Jednak gwarancja pomocy w razie wypadku, awarii lub kradzieży samochodu jest znacznie cenniejsza.

Zapraszamy do naszego biura. Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!