Ubezpieczenie ASSISTANCE

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych. 

Jest dobrowolne, zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży zarówno w kraju, jak i za granicą oraz oferuje bezpłatną pomoc na zaistniałe zdarzenie. Aby ubezpieczenie było skuteczne, powinno zawierać:

  • pomoc drogową na miejscu wypadku lub awarii, holowanie pojazdu czy zorganizowanie części zamiennych lub samochodu zastępczego,
  • naprawę pojazdu na miejscu awarii lub wypadku,
  • dostarczenie paliwa,
  • holowanie pojazdu po wypadku lub awarii,
  • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
  • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
  • pomoc przy zmianie koła,
  • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania,
  • pomoc i transport medyczny dla kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie assistance można dostosować do swoich potrzeb, czyli wybrać:

  • odpowiedni okres ochrony (7, 15 lub 30 dni),
  • zakres terytorialny: Polska, Polska plus Europa,
  • zakres sumy ubezpieczenia.

ASSISTANCE powinno zawierać:

  • holowanie na terenie całego kraju (limity holowania są różne w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego),
  • organizację i pokrycie kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu,
  • organizację i pokrycie kosztów transportu pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii, z miejsca zdarzenia do wskazanego zakładu naprawczego,
  • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
  • pomoc przy wymianie koła,
  • naprawę auta na miejscu (bez holowania),
  • transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania,
  • pomoc prawną na infolinii,
  • organizację zakwaterowania w hotelu,
  • podstawienie pojazdu zastępczego w razie kolizji spowodowanej śliską nawierzchnią,
  • pomoc z rozładowanym akumulatorem.

ASSISTANCE nie obejmuje:

  • kradzieży pojazdu spowodowanej np. przez zostawienie kluczyków w stacyjce,
  • szkód, które są spowodowane umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa,
  • szkód powstałych w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • szkód, które powstały w związku z ruchem pojazdu, gdy pojazd nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego,
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych.

Warto pamiętać, że wybrany zakres w ramach AC lub ubezpieczenia assistance wpłynie na wysokość składki. Jednak gwarancja pomocy w razie wypadku, awarii lub kradzieży samochodu jest znacznie cenniejsza.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!