Ubezpieczenie do pracy za granicą

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ważne, aby ubezpieczenie na wyjazd do pracy za granicę miało szeroki zakres, ponieważ powinno uchronić przed wysokimi kosztami leczenia za granicą oraz odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Warto sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje:

  • pokrycie kosztów leczenia nie tylko w prywatnych, ale również w państwowych placówkach medycznych,
  • pokrycie kosztów, które nie są gwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • organizację i pokrycie kosztów leczenia oraz NNW,
  • organizację i pokrycie kosztów, które wiążą się z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotem do Polski lub z transportem zwłok do kraju,
  • odpowiednie assistance,
  • przejęcie odpowiedzialności w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu za granicą.

Zależnie od charakteru i miejsca wyjazdu można rozszerzyć ochronę o ryzyko:

  • zaostrzenia choroby przewlekłej,
  • wykonywania pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka,
  • amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
  • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu,
  • pasywnego udziału w wojnie lub aktach terroru.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!