Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie NNW zapewni świadczenie finansowe w razie urazu ciała podczas wypadku komunikacyjnego czy niezdolności do pracy. Zabezpieczy finansowo rodzinę w przypadku śmierci ubezpieczonego czy zwróci koszty leczenia.


Ubezpieczenie NNW:

  • jest zawierane na 12 miesięcy,
  • jest dobrowolne,
  • obejmuje zdarzenia na terenie Polski i poza granicami kraju,
  • gwarantuje wypłatę świadczenia bez względu na odpowiedzialność za wypadek,
  • jest niezależne od pozostałych ubezpieczeń.

 

Ubezpieczenie NNW obejmie kierowcę i pasażerów pojazdu:

  • w razie wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy,
  • podczas załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
  • w czasie zatrzymywania lub postoju pojazdu,
  • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • wskutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu,
  • z powodu naprawy na miejscu zdarzenia,
  • w czasie otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu oraz posesji.

 

Ubezpieczenie NNW nie obejmuje, gdy:

  • kierowca będzie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  • pojazd został wykorzystany w celu popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania,
  • podczas zdarzenia doszło do działań wojennych.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!
.