Ubezpieczenie OC działalności

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jest ono przeznaczone dla właścicieli firm, którzy chcą całościowo zabezpieczyć swoje mienie, m.in. przed:

  • ogniem oraz innymi zdarzeniami losowymi,
  • kradzieżą z włamaniem,
  • wandalizmem,
  • stłuczeniem szyb,
  • odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności,
  • All Risk,
  • Assistance.

Między innymi możemy ubezpieczyć:

  • środki trwałe, takie jak: budynki, lokale, budowle, urządzenia oraz maszyny,
  • środki obrotowe,
  • wartości obrotowe i pieniężne,
  • mienie pracownicze.

Ubezpieczanie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia jest skierowane do osób, które prowadzą działalność produkcyjną lub usługową. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można sobie zapewnić finansowe bezpieczeństwo oraz ochronę w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Ubezpieczenie może objąć:

  • pracodawcę,
  • produkt,
  • delikt i OC kontrakt,
  • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody w instalacjach podziemnych,
  • szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska,
  • szkody wynikłe na skutek awarii instalacji i urządzeń,
  • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • najemcę nieruchomości,
  • straty finansowe,
  • zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!