Ubezpieczenie OC

Najlepsza oferta polisy ubezpieczenia OC

Warto dobrze się ubezpieczyć! Pomożemy znaleźć najkorzystniejszą ofertę polisy komunikacyjnej i dopasujemy ubezpieczenie OC do Państwa potrzeb. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje. W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. 

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczenie OC zadziała, gdy

  • Zostaną wyrządzone szkody osobom trzecim podczas kolizji, podczas wysiadania z pojazdu i wsiadania do niego, podczas załadunku i rozładunku czy zatrzymania, postoju, garażowania.

Kiedy ubezpieczenie OC nie zadziała?

  • Gdy szkodę wyrządzimy sami sobie.
  • Uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą.
  • Gdy szkody polegają na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych.
  • Zniszczymy lub skazimy środowisko.

Na jaki okres zawarta jest umowa ubezpieczenia OC?

  • Na 12 miesięcy.
  • Odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, również gdy na polisie jest późniejszy termin zapłaty, a składka nie została jeszcze opłacona.

Można zawrzeć umowę na okres 1 miesiąca (tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe), w przypadku gdy:

  • Gdy mamy tylko przejściową rejestrację, zanim urząd wyda stały dowód.
  • Właściciel auta chce wywieźć auto za granicę, potrzebuje dokumentów na przejazd tylko do miejsca naprawy samochodu lub wykonania przeglądu rejestracyjnego.
  • Gdy sprowadzimy auto z zagranicy i jest ono na zagranicznych tablicach rejestracyjnych.

Kiedy jest obowiązek zawarcia umowy OC?

  • Od dnia, gdy stajemy się posiadaczami pojazdu mechanicznego, jeżeli kupiliśmy pojazd z opłaconą polisą, możemy z niej korzystać do końca okresu jej trwania.
  • Jeżeli kupiliśmy pojazd używany i poprzedni właściciel nie miał ważnej umowy ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywamy auto, które nie ma ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu.
  • Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzone z zagranicy auto nie ma OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji.

Jak zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe?

  • Dotychczasową umowę należy wypowiedzieć na co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony.
  • Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym towarzystwie na kolejny rok.
  • Istnieje też możliwość wypowiedzenia umowy w nowym roku polisowym, gdy chcemy zmienić towarzystwo, a polisa z poprzedniego TU się wznowiła. Wypowiadamy wtedy zawsze polisę prolongacyjną, lecz nigdy nową.

Kary za brak ubezpieczenia OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć wykupioną polisę OC, a jeśli nie spełni tego obowiązku, grozi mu kara finansowa. Wysokość grzywny uzależnia się od płacy minimalnej brutto ustalonej przez rząd na dany rok kalendarzowy. Według UFG, która zgodnie z ustawą wyznacza i nakłada kary, liczba pojazdów bez OC przekracza w Polsce 100 000. Ich właściciele często nie zdają sobie sprawy z braku ochrony, co wynika z nieznajomości zasad zawierania i kontynuowania umowy ubezpieczenia. Jednak wielu kierowców w pełni świadomie rezygnuje z zakupu polisy OC, uważając to za dobry sposób na oszczędność. Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrosła do 2250 zł, co oznacza automatyczne podwyżki kar za brak OC. W przypadku posiadaczy samochodów osobowych jest to maksymalnie dwukrotność minimalnej krajowej, pojazdów ciężarowych do trzykrotności jej wartości, natomiast kierowcy motocykli i skuterów będą musieli zapłacić nie więcej niż jedną trzecią od całej kwoty.
Wysokość kary zależy również od czasu, jak długo zarejestrowany w Polsce pojazd pozostaje bez ważnego ubezpieczenia. Maksymalna kara w przypadku aut osobowych od stycznia 2020 r. wynosi 5200 zł. Właściciele ciężarówek, ciągników samochodowych i autobusów zapłacą nawet 7800 zł kary. Z kolei jeżdżący bez OC właściciele pozostałych pojazdów (motocykli i skuterów) powinni być przygotowani na maksymalnie 750 zł kary.

 Samochody osoboweSamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusyPojazdy pozostałe
Okres bez OC 2018 2020 2018 2020 2018 2020
Powyżej 14 dni - 100% 4200 zł 5200 zł 6300 zł 7800 zł 700 zł 870 zł
Od 4 do 14 dni - 50% 2100 zł 2600 zł 3150 zł 3900 zł 350 zł 430 zł
Poniżej 3 dni - 20% 840 zł 1040 zł 1260 zł 1560 zł 140 zł 170 zł

 

Sumy gwarancyjne

Polisa wykupiona w danym towarzystwie pokrywa wszelkie koszty związane ze szkodami spowodowanymi przez nasz pojazd oraz gwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania w zakresie sum gwarancyjnych.

Sumy gwarancyjne to granice wysokości finansowej odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. W ubezpieczeniu OC komunikacyjnym sumy określane są raz na pięć lat przez Komisję Europejską. Za szkody spowodowane na terytorium jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego Towarzystwa Ubezpieczeniowe odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej, określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona przez Komisję Europejską.

  Od 2019
Szkody osobowe na jedno zdarzenie drogowe niezależnie od liczby poszkodowanych Maksymalnie 5 210 000 €
Szkody materialne na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych Maksymalnie 1 050 000 €

 Celem ustalonych wysokości sum gwarancyjnych jest zapewnienie sprawcy zdarzenia drogowego, że zakład ubezpieczeń uwolni go od wypłaty świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia, poszkodowanemu ‒ uzyskania odszkodowania lub świadczenia ubezpieczonego do kwoty określonej w umowie. W związku z tym za szkody spowodowane na terytoriach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego zakłady ubezpieczeń odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższe jednak niż suma określana przez Komisję Europejską.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!