Ubezpieczenie rowerowe

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Przed wyjazdem rowerem warto dobrze się ubezpieczyć. Polisa turystyczna będzie najodpowiedniejsza, ponieważ zakresem obejmuje na przykład kolarstwo górskie. Polisa ubezpieczeniowa dla osób uprawiających ten sport za granicą powinna mieć rozszerzony zakres ubezpieczenia niż dla tych, którzy jeżdżą rowerem w kraju.

Ubezpieczenie rowerowe powinno zawierać:

  • pokrycie kosztów leczenia za granicą, w tym kosztów akcji ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym), które chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim,
  • Assistance – konsultanci ubezpieczyciela zorganizują, np. wizytę u lekarza, transport medyczny, udzielą informacji w przypadku problemów w podróży,
  • ubezpieczenie bagażu lub/i sprzętu sportowego od kradzieży i zniszczenia,
  • czytelne definicje pojęć w OWU.

Warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności:

  • użytkowania roweru niezgodnie z przepisami kodeksu drogowego,
  • kierowania rowerem bez ważnej karty rowerowej przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia,
  • wykonywania pracy fizycznej,
  • wyczynowego uprawiania sportów,
  • uprawiania sportów ekstremalnych,
  • wyrządzone podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach rowerowych,
  • wypraw do miejsc, które charakteryzują się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (albo w ekspedycjach).

Dużą popularnością cieszy się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego kraju na takich samych zasadach jak jego mieszkańcy oraz umożliwia dostęp do publicznej służby zdrowia. EKUZ można otrzymać po zgłoszeniu się do NFZ, ale tylko pod warunkiem posiadania ubezpieczenia w NFZ (wraz z członkami rodziny ubezpieczonego).

Zalety Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

  • nie ma wyznaczonych limitów na pokrycie kosztów leczenia,
  • działa niezależnie od przyczyny powstania powodu jej leczenia,
  • jest darmowa.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokryje:

  • kosztów akcji poszukiwawczej i ratownictwa górskiego (w razie zaginięcia lub wypadku na stoku),
  • opłat za leczenie w prywatnych przychodniach (a często tylko do takich mają dostęp poszkodowani w ośrodkach narciarskich),
  • kosztów odszkodowania dla osób trzecich, gdy spowodujemy wypadek na stoku,
  • kosztów odszkodowania za złamania, skręcenia i inne uszczerbki na zdrowiu,
  • kosztów transportu medycznego do kraju (w razie wypadku szpital za granicą zazwyczaj leczy pacjenta do momentu, aż osiągnie stan umożliwiający jego transport do kraju),
  • kosztów leczenia, które są całkowicie lub częściowo odpłatne w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!