Ubezpieczenie od UTRATY DOCHODU

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia wypłatę świadczenia w razie trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającej minimum 30 dni. Świadczenie jest wypłacane od 1 lub 31 dnia zwolnienia, w zależności od wybranego wariantu.

Do wyboru są trzy sumy ubezpieczenia:

 • 60 tys. zł
 • 120 tys. zł
 • 180 tys. zł

W przypadku trwałej niezdolności do pracy, całość kwoty wypłacana jest od razu. Suma ubezpieczenia nie jest uzależniona od dochodów i pobieranego zasiłku chorobowego. Ochrona działa także w czasie epidemii, w razie zachorowania na covid-19.


Ubezpieczenie obejmuje określoną listę zawodów:

 • adwokaci
 • architekci
 • biura rachunkowe
 • doradcy podatkowi
 • fizjoterapeuci
 • inżynierowie budownictwa
 • lekarze/ lekarze dentyści
 • lekarze weterynarii
 • pielęgniarki/ położne
 • pośrednicy nieruchomości
 • psychologowie/ psychoterapeuci
 • radcy prawni
 • ratownicy medyczni
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • zarządcy nieruchomości

Z oferty może skorzystać każda osoba uprawniona do wykonywania w/w zawodów, bez względu na formę zatrudnienia, zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek, jak i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.
Wysokość składki zależy od wybranego wariantu oraz sumy ubezpieczenia i nie jest uzależniona od poziomu dochodów ani pobieranych zasiłków chorobowych.

Składkę roczną można rozłożyć na 2,4 lub 12 rat. Wniosek jest dostępny online.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu w czasie epidemii?
Epidemia nie jest wyłączona z zakresu ochrony ubezpieczenia, dlatego w razie choroby spowodowanej zakażeniem koronawirusem świadczenie zostanie wypłacone na takich samych warunkach jak w przypadku każdej innej choroby.
Warunkiem wypłaty świadczenia jest poświadczenie niezdolności do pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego lub decyzji jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej o izolacji z powodu pozytywnego testu na obecność koronawirusa.
Świadczenie jest wypłacane po dostarczeniu potwierdzenia przebywania na zwolnieniu lekarskim/izolacji do ubezpieczyciela. Szkodę należy zgłosić do 14 dni od daty wystawienia pierwszego zwolnienia, które może być przedłużane i dotyczyć różnych jednostek chorobowych. Ważne aby całościowo okres zwolnienia nie był krótszy niż 30 dni. Do tego okresu nie wlicza się kwarantanny, w czasie której nie została stwierdzona choroba, a przebywanie na niej jest jedynie skutkiem podejrzenia zakażenia.
Przy zakupie ubezpieczenia nie obowiązuje okres karencji, ochrona działa od następnego dnia od zakupu wniosku. Należy jedynie pamiętać o wyłączeniu chorób powstałych, zdiagnozowanych i leczonych w ciągu 6 miesięcy przed zakupem polisy. Wszystkie wyłączenia znajdują się w klauzuli uzupełniającej do OWU.


Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami