Ubezpieczenia zagraniczne

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, warto dobrze się ubezpieczyć. Należy ocenić wyjazd pod własnym kątem i dobrać ubezpieczenie do własnych potrzeb oraz specyfiki kraju, do którego chcemy się udać.

Musimy wziąć pod uwagę długość pobytu i własne preferencje spędzania wolnego czasu, jak np. uprawianie sportów wodnych. Zalecamy, aby sprawdzić kraj, do którego się udajemy, pod względem ataków i zagrożeń terrorystycznych. Oto aktualna lista krajów oraz obszarów zagrożonych:

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych

Warto wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczymy się na wyjazd do kraju znajdującego się na aktualnej liście MSZ oraz karencji, jaką może zastosować wobec krajów, w których np. w ciągu ostatnich 90 dni doszło do ataku terrorystycznego, odmówi wypłaty świadczenia w razie wystąpienia szkody. Dlatego należy zapytać o rozszerzenie standardowego ubezpieczenia o następstwa aktów terroru i sumę, jaka będzie temu przypisana.

Jeśli chorujemy, powinniśmy zwrócić uwagę na rozszerzenie ubezpieczenia związanego z chorobami przewlekłymi, które obejmie ich zaostrzenie na wyjeździe, aby w razie choroby czy wypadku nie ponosić wysokich kosztów leczenia, opieki czy transportu medycznego. Warto także zapytać o możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ochronę kosztów leczenia i NNW podczas zdarzenia powstałego w wyniku spożycia alkoholu.

Jeśli chcemy się dobrze ubezpieczyć, musimy sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie turystyczne zawiera:

  • NNW,
  • OC w życiu prywatnym,
  • organizację i pokrycie kosztów leczenia oraz osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji ubezpieczonego,
  • organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej,
  • pokrycie kosztów transportu medycznego ( w tym powrót do kraju) i hospitalizacji,
  • pokrycie kosztów ratownictwa górskiego,
  • pokrycie kosztów leczenia chorób tropikalnych,
  • pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie,
  • ubezpieczenie ryzyka uprawiania amatorsko sportów letnich lub zimowych (jazdę na nartach, snowboardzie po wyznaczonych trasach, jazdę na rowerze, żeglarstwo, pływanie itd.),
  • ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka.

Na wysokość składki ubezpieczenia turystycznego zagranicznego wpływa:

  • zakres ubezpieczenia
  • suma ubezpieczenia

Z tego wynika, jak ważne jest odpowiednie dobranie polisy ubezpieczenia pod indywidualne potrzeby, aby zakres i suma ubezpieczenia w pełni zabezpieczyły wszelkie poniesione wydatki na koszty leczenia za granicą naszego kraju.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!