ŻYCIE I ZDROWIE PRACOWNIKÓW

Ubezpieczenie na Życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich.

Ubezpieczenie na Życie - to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego polegająca na wypłacie ustalonych w umowie ubezpieczenia świadczeń pieniężnych dla osób uposażonych lub dla ubezpieczonego przede wszystkim w przypadkach :

 • śmierci osoby ubezpieczonej - wypłata świadczenia pieniężnego następuje wobec osób wskazanych na polisie jako osoby uposażone – najczęściej są to dzieci, mąż, żona, rodzice.
 • dożycia osoby ubezpieczonej określonego wieku - wypłata świadczenia pieniężnego następuje wobec osoby ubezpieczonej
 • wystąpienia nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej - wypłata świadczenia pieniężnego następuje wobec osoby ubezpieczonej
 • poważne zachorowanie - wypłata świadczenia pieniężnego następuje wobec osoby ubezpieczonej
  Podstawową funkcją ubezpieczenia na życie
  jest funkcja ochronna zaspokajająca potrzeby finansowe bliskich powstałe po stracie ubezpieczonego.Grupowe 

Grupowe Ubezpieczenia na Życie oferują ochronę ubezpieczeniową w zakresie podstawowych ryzyk [ śmierć, wypadek, poważne zachorowanie ] analogicznie jak ubezpieczenia indywidualne na życie.

W ramach ubezpieczeń grupowych stosuje się różnego rodzaju dodatki ubezpieczeniowe proponowane w różnych konfiguracjach w postaci zazwyczaj kilku gotowych wariantów, z których wybierany jest jeden i zgodnie z którym, cała grupa osób jest ubezpieczana.

Taka forma ubezpieczenia jest wygodna dla każdej firmy i organizacji zamierzającej ubezpieczyć grupę osób. Na jednym wniosku i jednej polisie ubezpieczona jest cała grupa.
Opłacanie składki może być realizowane przez np. pracodawcę lub przez pracownika.
Z uwagi na grupowy charakter ubezpieczenia cena produktu z dodatkami dla członka grupy będzie niższa od podobnego zakresu ubezpieczenia wykupywanego indywidualnie.
Grupowe ubezpieczenie na życie w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia i umów dodatkowych daje możliwość finansowego wsparcia osobie ubezpieczonej w różnych sytuacjach życiowych takich, jak np. wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja czy narodziny dziecka. Polisa to także zabezpieczenie finansowe członków rodziny.
Polisa działa przez całą dobę – w pracy, w domu, na urlopie. Ubezpieczeniem mogą być objęci nie tylko pracownicy, ale także najbliżsi – małżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci.
Popularne Grupówki Życiowe stanowią dla pracodawców jeden z podstawowych dodatków pozapłacowych, które mogą oferować swoim pracownikom.


Wybrane, charakterystyczne świadczenia dostępne w ubezpieczeniu grupowym.

 •  Zgon ubezpieczonego
 • Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 •  Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
 •  Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy
 •  Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 •  Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Zgon współmałżonka
 •  Zgon dziecka
 •  Zgon rodziców ubezpieczonego
 •  Zgon rodziców małżonka
 •  Urodzenie martwego noworodka
 •  Osierocenie dziecka – świadczenie dla każdego dziecka
 •  Urodzenie dziecka
 •  Poważne zachorowanie ubezpieczonego
 •  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW [ za każdy dzień pobytu ]
 •  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego
 •  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW przy pracy
 •  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca, udaru
 •  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą – za każdy dzień pobytu
 •  Operacje chirurgiczne
 •  Leczenie specjalistyczne
 •  Dostęp do lekarzy różnych specjalności ze zniżkami za wizytę
 •  Bezpłatny przegląd stomatologiczny np. raz w roku
 •  Infolinia – 24 h na dobę

Powyższa lista świadczeń nie jest zbiorem zamkniętym stanowi jedynie przykład.
Do każdego świadczenia przypisane są zawsze odpowiednie sumy odpowiedzialności do jakich towarzystwo wypłaca środki pieniężne z tytułu wystąpienia danego zdarzenia objętego ochroną.

****

Zalety ubezpieczenia grupowego :
Dla pracownika

 •  brak szczegółowej ankiety medycznej
 •  niska składka miesięczna
 •  prosty i przejrzysty zakres ochrony
 •  dodatkowe zabezpieczenie dla ubezpieczonego i jego rodziny
 •  możliwość kontynuacji ubezpieczenia indywidualnie
 •  bezpłatna dodatkowa ochrona w przypadku opłacania składki przez firmę

Dla firmy

 •  korzyść podatkowa w przypadku opłacania składki za pracowników
 •  możliwość zwolnienia pracodawcy z konieczności wypłacenia odprawy pośmiertnej
 •  zwiększenie lojalności pracowników poprzez rozbudowanie oferty socjalnej
 • zwiększenie atrakcyjności firmy jako pracodawcy

Ubezpieczenia grupowe na Życie oferowane są przez wszystkie zakłady ubezpieczeń zajmujące się tego typu ubezpieczeniami.
Każde z towarzystw posiada własne produkty z indywidualnymi zakresami ochrony, wariantami sum ubezpieczenia, odpowiedzialnością za konkretne zdarzenia oraz ceną dlatego ważne jest dobrze zapoznać się z poszczególnymi warunkami w różnych zakładach ubezpieczeń.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.